Bibliografie: Marek Saitl

D. Antoą, M. Osovský, M. Saitl, V. Lorenc. Ráno Eduroamisto, večer takisto. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XXI, č. 2, s. 1-6.

D. Rohleder, M. Saitl. Univerzitní bezdrátová sí» - nové perspektivy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 9-11.