Bibliografie: Václav Matyáš

M. Kumpošt, V. Matyáš. Jak si lidé cení soukromí?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 1, s. 13-20.

J. Krhovják, V. Matyáš. Autentizace a identifikace uživatelů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 1-5.

J. Krhovják, V. Lorenc, V. Matyáš. Autentizace a autorizace finančních transakcí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 5-10.

J. Krhovják, M. Kumpošt, V. Matyáš. Útoky na platební systémy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 10-17.

V. Lorenc, V. Matyáš. Autentizační HW a možná vylepšení. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 17-20.

V. Matyáš. WWW - Jak informace najít a nehledat (celou noc). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 5, s. 6-11.