Bibliografie: Petr Pištěk

P. Pištěk. Z historie výpočetní techniky na MU. 2. Sálové počítače. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 2, s. 12-16.

P. Pištěk. Bezpečná síť - nic jednoduššího?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 4, s. 5-7.

J. Ledvinka, P. Pištěk. Nový počítačový sál ÚVT. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2002, roč. XII, č. 3, s. 1-2.

P. Pištěk, R. Peša. Počítačová studovna MU zahájila. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. XI, č. 1, s. 12-15.

P. Pištěk. Změny komutovaného připojení. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 13-13.

V. Račanský, P. Pištěk. Celouniverzitní počítačová studovna na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 4, s. 1-2.

P. Pištěk, R. Peša. Internet 99. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1999, roč. IX, č. 3, s. 7-9.

P. Pištěk. Multicast: skupinové vysílání. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 5, s. 13-15.

P. Pištěk. Pro uživatele terminálových serverů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 11-12.

P. Pištěk. Novinky v CESNETu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1997, roč. VII, č. 3, s. 3-4.

P. Pištěk. Jak opustit Hitachi aneb konec mainframů na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 16-18.

P. Pištěk. Znovu o SLIPu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 14-16.

P. Pištěk. Spolupráce počítače Hitachi se sítí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 9-10.

P. Pištěk. Počítač Hitachi po roce. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 3, s. 1-2.

P. Pištěk. Brněnský uzel v provozu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 1-2.