Bibliografie: Václav Sedláček

V. Sedláček. ACM soutěľ vysokoąkolských studentů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 2, s. 8-9.

V. Sedláček. Mezinárodní olympiády v informatice v roce 1995. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 1, s. 18-19.

V. Sedláček. Vybrané partie matematické informatiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. V, č. 3, s. 8-8.

V. Sedláček. Mezinárodní olympiáda v informatice. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. V, č. 2, s. 10-11.