Zápis z diskuze

K dispozici je nyní zápis z diskuze.

Příspěvky a fotografie budou doplněny do konce týdne.

O setkání

Setkání českých uživatelů systému DSpace proběhne poprvé 24. dubna 2008 v Ústřední knihovně Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Tomuto setkání předcházela neformální schůzka uživatelů DSpace, která se uskutečnila na podzim 2007 v Ostravě v rámci konference Bibliotheca academica-CPVŠK 2007. Účastníci schůzky se dohodli na společném řešení některých úkolů, přirozeným koordinátorem se stal Vlastimil Krejčíř z Masarykovy univerzity, který udržuje webové stránky Czech DSpace. Za jeden ze splněných úkolů lze považovat založení emailové diskusní skupiny Dspacecz, další úkoly (např. vytvoření oficiální české lokalizace DSpace) vyžadují delší časové období a užší spolupráci.

Setkání je určeno především pro knihovníky a IT pracovníky, kteří již mají zkušenosti se systémem DSpace a jeho implementací v českém prostředí. Účelem setkání by měla být vzájemná výměna zkušeností, názorů a nápadů.

Dopolední blok příspěvků bude věnován jednotlivým instalacím DSpace na univerzitách: VŠB-TUO, ČVUT, UJEP, UPCE, blok uzavřou dva příspěvky Mgr. Vlastimila Krejčíře a Bc. Tomáše Hofmana z Masarykovy univerzity, kteří se zabývali digitálními repozitáři ve svých absolventských pracích a věnují se této problematice i nadále.

Druhá část setkání je vyhrazena pro širší debatu o dalším směřování české komunity systému DSpace. Z diskuze by mělo vyplynout, jakým způsobem a jakým směrem vést aktivity komunity, jak se zapojit do řešení společných zájmů a jak vymezit formální i obsahový rámec prezentace svých zkušeností a znalostí případným dalším zájemcům o budování institucionálních repozitářů ve vysokoškolském prostředí.