Dotazníkový systém Evi_questionare

Evi_questionare je open-source aplikace pro vystavování dotazníků uživatelům v centrální správě na stanicích s operačním systémem windows7. Aplikace se skládá z binárního aplikace, kterou je potřeba zbuildovat z customizovaných zdrojových souborů Evi_questionare.zip pomocí programu Powershell studio 2015. Aplikace pro svou funkci potřebuje Mysql databázi. Schéma databáze pro aktuální konfiguraci je v souboru evi.sql. Aplikaci je určená ke spouštění v logon scriptu uživatele. Po zalogování je uživatel seznámen s obsahem dotazníku a možností na něj odpovědět. V případě souhlasu jsou zaznamenávány výsledky dotazníku a časové prodlevy mezi odpověďmi na jednotlivé otázky do DB. Aplikace umožnuje uložit rozpracovaný dotazník a znovu vněm pokračovat při dalším spuštění aplikace.

Zdrojový kód aplikace

Evi_questionare.zip
Evi.sql

Kontakt

Radim Janča
Kamil Malinka