UNIMARC - PŘEHLED POLÍ A PODPOLÍ
(normálním typem písma jsou zapsána pole a podpole minimálního záznamu pro tištěné monografie)


XXX Návěští

Návěští se vyskytuje na počátku každého záznamu. Je povinné a neopakovatelné
Návěští neobsahuje tag, indikátory ani identifikátory podpolí


0-- BLOK IDENTIFIKAČNÍCH ČÍSEL

001 Identifikační číslo záznamu

005 Datum posledního zpracování

010 Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

011 Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)

012 Fingerprint

013 Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN)

014 Identifikační číslo článku

015 Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN)

016-8 [Rezervováno pro další mezinárodní standardní čísla]

020 Číslo národní bibliografie

021 Číslo povinného výtisku

022 Číslo oficiální publikace

040 CODEN (seriálové dokumenty)

071 Nakladatelská čísla (zvukové záznamy a hudebniny)


1-- BLOK KÓDOVANÝCH INFORMACÍ

100 Všeobecné údaje zpracování

101 Jazyk popisné jednotky

102 Země vydání nebo výroby dokumentu

105 Pole kódovaných údajů: Textové dokumenty - monografie

106 Pole kódovaných údajů: Textové dokumenty - fyzické vlastnosti

110 Pole kódovaných údajů: Seriálové dokumenty

115 Pole kódovaných údajů: Projekční grafika, filmy a videozáznamy

116 Pole kódovaných údajů: Grafika

117 Pole kódovaných údajů: Trojrozměrné dokumenty

120 Pole kódovaných údajů: Kartografické dokumenty - všeobecné údaje

121 Pole kódovaných údajů: Kartografické dokumenty - fyzické vlastnosti

122 Pole kódovaných údajů: Časové období obsahu popisné jednotky

123 Pole kódovaných údajů: Kartografické dokumenty - měřítko a souřadnice

124 Pole kódovaných údajů: Kartografické dokumenty - analýza speciálních druhů

125 Pole kódovaných údajů: Zvukové záznamy a hudebniny

126 Pole kódovaných údajů: Zvukové záznamy - fyzické vlastnosti

127 Pole kódovaných údajů: Durata zvukových záznamů a hudebnin

128 Pole kódovaných údajů: Hudební interpretace a partitury

130 Pole kódovaných údajů: Mikrodokumenty - fyzické vlastnosti

131 Pole kódovaných údajů: Kartografické dokumenty - geodetické, souřadnicové a vertikální měření

135 Pole kódovaných údajů: Elektronické zdroje

140 Pole kódovaných údajů: Staré tisky a prvotisky - všeobecné údaje

141 Pole kódovaných údajů: Staré tisky a prvotisky - specifické údaje exempláře


2-- BLOK POPISNÝCH ÚDAJů

200 Údaje o názvu a odpovědnosti

204 [Obecné označení druhu dokumentu *Zrušené*]

205 Údaje o vydání

206 Oblast specifických údajů: Kartografické dokumenty - matematické údaje

207 Oblast specifických údajů: Číslování seriálů

208 Oblast specifických údajů: Hudebniny

210 Nakladatelské údaje

211 Datum vydání připravované publikace

215 Údaje fyzického popisu

225 Údaje o edici

230 Oblast specifických údajů: Charakteristiky elektronických zdrojů


3-- BLOK POZNÁMEK

300 Všeobecné poznámky

301 Poznámky k identifikačním číslům

302 Poznámky ke kódovaným informacím

303 Všeobecné poznámky k popisným informacím

304 Poznámky k údajům o názvu a odpovědnosti

305 Poznámky k údajům o vydání a k bibliografické historii

306 Poznámky k nakladatelským údajům

307 Poznámky k údajům fyzického popisu

308 Poznámky k údajům o edici

310 Poznámky k vazbě a k dostupnosti

311 Poznámky k propojovacím polím

312 Poznámky k variantním názvům

313 Poznámky k údajům věcného popisu

314 Poznámky k údajům o intelektuální odpovědnosti

315 Poznámky ke specifickým údajům

316 Poznámky k popisovanému exempláři

317 Poznámky k provenienci

318 Poznámky o kontrolách a zásazích do stavu exempláře

320 Poznámky o skryté bibliografii a rejstřících

321 Poznámky k externím rejstříkům, abstraktům a citacím

322 Poznámky o realizátorech (filmy, videozáznamy, zvukové dokumenty)

323 Poznámky o účinkujících (filmy, videozáznamy, zvukové dokumenty)

324 Poznámky o původní verzi (originálu) díla

325 Poznámky o reprodukci díla

326 Poznámky o periodicitě (seriálové dokumenty)

327 Poznámky k obsahu

328 Poznámky o disertaci

330 Anotace či resumé

332 Preferované citace popisné jednotky

333 Poznámky k uživatelskému určení

336 Poznámky k typu elektronického zdroje

337 Poznámky k požadavkům na systém (elektronické zdroje)

345 Poznámky o akvizici


4-- BLOK PROPOJOVACÍCH POLÍ

Struktura je stejná pro všechna propojovací pole

Edice, suplementy atd.:
410 Edice
411 Subedice (řady)
421 Suplement
422 Hlavní publikace suplementu
423 Vydáno s

Předcházející názvy:
430 Dříve jako
431 Dříve částečně jako
432 Nahrazuje
433 Nahrazuje částečně
434 Absorboval
435 Absorboval částečně
436 Vznikl sloučením
437 Oddělil se od

Následující názvy:
440 Dále jako
441 Dále částečně jako
442 Po zániku nahrazen
443 Po zániku částečně nahrazen
444 Zanikl včleněním do
445 Zanikl částečným včleněním do
446 Rozdělil se na
447 Sloučením s xxx vznikl
448 Zpětný návrat k

Jiná vydání:
451 Jiná vydání na stejném nosiči
452 Vydání na jiném nosiči
453 Překlad
454 Originál
455 Je reprodukcí díla
456 Reprodukce díla

Úrovně:
461 Soubor
462 Podsoubor
463 Jednotka
464 Analytická jednotka

Další:
470 Recenzovaný dokument
481 Přívazky
482 Přívazek k
488 Jiná související díla


5-- BLOK SOUVISEJÍCÍCH NÁZVů

500 Unifikovaný název

501 Skupinový unifikovaný název

503 Unifikované konvenční záhlaví

510 Souběžný název

512 Obálkový název

513 Název na doplňkové titulní stránce

514 Hlavičkový název

515 Živé záhlaví

516 Hřbetní název

517 Další variantní názvy

518 Název/slova z názvu ve standardním moderním pravopisu

520 Předcházející název (seriálové dokumenty)

530 Klíčový název (seriálové dokumenty)

531 Zkrácený název (seriálové dokumenty)

532 Rozšířený název

540 Další název dodaný katalogizátorem

541 Překlad názvu dodaný katalogizátorem

545 Název řady


6-- BLOK PŘEDMĚTOVÉ ANALÝZY

600 Osobní jméno použité jako předmět

601 Jméno korporace nebo akce použité jako předmět

602 Jméno rodiny (rodu) použité jako předmět

604 Jméno a název a použité jako předmět

605 Název použitý jako předmět

606 Věcné téma použité jako předmět

607 Geografické jméno použité jako předmět

608 Forma, žánr či fyzické vlastnosti dokumentu použité jako předmět

610 Volně tvořené předmětové termíny

615 Předmětová kategorie (prozatímní)

620 Místo původu publikace

626 Technické detaily jako selekční údaje (počítačové soubory) (prozatímní)

660 Kód geografické oblasti (GAC)

661 Kód časového období

670 PRECIS

675 Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

676 Deweyho desetinné třídění

680 Třídění Kongresové knihovny

686 Další systematický selekční jazyk


7-- BLOK INTELEKTUÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

700 Osobní jméno - primární intelektuální odpovědnost

701 Osobní jméno - alternativní intelektuální odpovědnost

702 Osobní jméno - sekundární intelektuální odpovědnost

710 Jméno korporace nebo akce - primární intelektuální odpovědnost

711 Jméno korporace nebo akce - alternativní intelektuální odpovědnost

712 Jméno korporace nebo akce - sekundární intelektuální odpovědnost

720 Jméno rodiny (rodu) - primární intelektuální odpovědnost

721 Jméno rodiny (rodu) - alternativní intelektuální odpovědnost

722 Jméno rodiny (rodu) - sekundární intelektuální odpovědnost


8-- BLOK ZDROJOVÝCH INFORMACÍ

801 Zdroj původní katalogizace

802 Agentura ISSN

830 Všeobecná poznámka ke katalogizaci

856 Elektronické umístění a přístup


9-- BLOK NÁRODNÍHO POUŽITÍ (pouze minimální záznam pro tištěné monografie)
užití v ČR viz http://www.nkp.cz/standard/9xxbib.htm

910 Lokační údaje (sigla, signatura vlastníka dokumentu)


 

UNIMARC manuál : bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. Aktualizace: Dodatek 1. 1998 ; Dodatek 2. 1999.
ISBN 80-7050-252-5

 

Záznam pro souborný katalog : UNIMARC. Tištěné monografie. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. (Standardizace ; č. 4).
ISBN 80-7050-237-1
Dostupný též na World Wide Web: http://www.nkp.cz/standard/zaznpo1.htm

 

výtah Hana Vochozková prosinec 2000