Komunikační služby off-line

Obsah

1. Elektronická pošta

1.1 Elektronická pošta - pojmy

1.2 Email - struktura dopisu

Schéma fungování elektronické pošty

1.4 Funkce poštovního klienta

1.5 E-mailová netiquette

1.6 E-mail - pravidla

2. Poštovní seznamy

2.1 Poštovní seznamy - pojmy

2.2 Diskusní skupiny „listserv“

2.3 listserv : základní příkazy

2.4 listserv : správce x skupina

2.5 listserv : jak najít skupiny?

3. Usenet News

3.1 Usenet News - princip

3.2 Usenet News - základní pojmy

3.3 news-skupiny : hierarchie

3.4 news-skupiny : příklad

3.5 Usenet-news x Outlook Express

3.5 Usenet-news x Outlook Express

3.5 Usenet-news x Outlook Express

3.6 Usenet News - etiketa