WWW

Klasifikace služeb Internetu

Obsah přednášky

1.1 Přínos world wide webu

1.2 Něco málo z historie

1.2 Charakteristika webu

1.3 Základní pojmy - hypertext

snímek PPT

1.3 Základní pojmy

1.3 Základní pojmy - URL

1.4 Princip fungování

1.4 Architektura klient-server

1.4 Co umí www-prohlížeč ?

1.4 Hlavní hráči

1.5 práce s prohlížečem

1.5 Práce s prohlížečem

snímek PPT

1.6 některé zajímavé stránky

1.6 Pár www-stránek na úvod...

1.6 Pár www-stránek na úvod...

1.6 Virtuální knihovna MU

1.6 Virtuální knihovna MU