Služby sítě Internet V. Staňte se www-autorem

Obsah přednášky

1.1 Jazyk pro tvorbu web-stránek

1.1 Jak vytvořit html-dokument

1.1 Co když nemám www-server?

1.2 HTML-značka

1.2 Formátování html-dokumentu

1.3 Struktura html-dokumentu

1.4 Značky pro formátování textu

1.4 Značky pro formátování textu

1.4 Příklad 1

snímek PPT

1.5 Hypertextový odkaz

1.5 Příklad 2

snímek PPT

1.6 Obrázek v dokumentu

1.6 Příklad 3

snímek PPT