Bibliografie: Lukáš Hejtmánek

L. Hejtmánek, L. Matyska. Distribuované Datové Sklady. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XV, č. 2, s. 1-5.