Bibliografie: Tomáš Čapek

T. Čapek. Jak "zneužít" animovaný film. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 3, s. 10-12.