Bibliografie: Jana Haluzová

J. Haluzová. Tipy z Inetu: Rezervace on-line. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 5, s. 10-11.

J. Haluzová, Z. Machač. Elektronická podpora evidence majetku na MU v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 11-13.