Bibliografie: Zdeněk Machač

Z. Machač. Poľadavkové systémy v Inetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 4, s. 9-13.

Z. Machač, J. Kohoutková. Systém ISEP opět po roce. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 11-15.

Z. Machač, J. Kotrba. Nástroje Google. 1. Google Chrome. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 13-16.

Z. Machač, J. Kohoutková. ISEP - systém pro evidenci projektů na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 4, s. 1-4.

Z. Machač. Fotografování osob a výroba identifikačních karet na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 3, s. 12-15.

Z. Machač. Tipy z Inetu: Účetní sestavy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 3, s. 18-20.

Z. Machač. Tipy z Inetu: Osobní přehledy a nálezy majetku. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 2, s. 15-16.

J. Kohoutková, Z. Machač. S čárovými kódy na majetek. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 3, s. 3-6.

J. Haluzová, Z. Machač. Elektronická podpora evidence majetku na MU v Brně. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 11-13.