Bibliografie: Petr Vokřínek

P. Vokřínek. EIS Magion na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 5, s. 1-4.