Bibliografie: Nina Hrtoňová

N. Hrtoňová, A. Váňová, L. Matyska. Projekt e-learning 2006 - pilotní kurzy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 4, s. 12-15.

N. Hrtoňová. Proč e-learning?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 11-16.