Bibliografie: David Kovalský

P. Holub, M. Liška, J. Ledvinka, D. Kovalský. Vysílání koncertu k výročí 50 let sboru Kantiléna. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XVI, č. 2, s. 16-20.