Bibliografie: Andrea Kropáčová

A. Kropáčová. Bezpečnost elektronických dat a elektronické komunikace. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 4, s. 15-20.

A. Kropáčová. Uživatel a počítačová bezpečnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 3, s. 16-20.