Bibliografie: ©tefan Lehotský

©. Lehotský. Nákup software v roce 1990 (II.). Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 2, s. 6-7.

©. Lehotský. Nákup software v roce 1990. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 1, s. 2-2.