Bibliografie: Petr Mejzlík

P. Mejzlík, B. Moučka. Co jsou to news?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 4-5.

P. Mejzlík. IBM 3090 připojena do Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 4, s. 3-3.

P. Mejzlík. Jak vytáhnout informace z počítačových sítí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 3-5.

P. Mejzlík. Přenosy souborů v sítích. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 3-5.

P. Mejzlík. On-line informace o sítích. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 7-7.

P. Mejzlík. Informační služby NIS. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 9-9.

P. Mejzlík. Zapojení univerzity do mezinárodních počítačových sítí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 3, s. 10-11.