Bibliografie: Jana Foukalová

J. Foukalová. Kursy výpočetní techniky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 3, s. 11-11.

M. Benešovský, J. Foukalová. Školení a ÚVT. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 1, s. 10-12.