Bibliografie: Zdeňka Pištěláková

Z. Pištěláková. Právníci a počítače. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. III, č. 2, s. 14-14.

Z. Pištěláková. Právníci a počítače. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. II, č. 2, s. 10-10.