Bibliografie: Jiří Franek

J. Franek, J. Novotný. Z historie výpočetní techniky na MU. 4. Mikropočítače. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 4, s. 13-16.

J. Franek. Z historie výpočetní techniky na MU. 1. Počítač MSP 2A. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 21-24.

J. Franek. O jednom způsobu neprogramování. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1992, roč. II, č. 4, s. 11-14.