Bibliografie: Richard I. Polis

R. Polis. Zavádění informačních technologií ve východní Evropě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 4, s. 9-14.