Bibliografie: Broňa Benešovská

B. Benešovská. Automatizace knihovny FF. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1993, roč. III, č. 5, s. 10-11.