Bibliografie: Pavel Vachek

P. Vachek. Informační služby v počítačových sítích. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 3, s. 14-14.