Bibliografie: Jan Slovák

J. Slovák. MAPLE V Release 2. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 4, s. 13-15.