Bibliografie: Sharron Burgmeierová

S. Burgmeierová. Zlatá pravidla pro účastníky evropských projektů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 5, s. 15-19.