Bibliografie: Ivan Burian

I. Burian. Tipy z Inetu: Evidence zahraničních služebních cest. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 5, s. 14-15.

I. Burian, J. Šmerda. Sdružená matrika studentů po 6 letech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 4, s. 10-12.