Bibliografie: Jiří ©merda

I. Burian, J. ©merda. Sdruľená matrika studentů po 6 letech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVI, č. 4, s. 10-12.