Bibliografie: Petr Pospíšil

P. Pospíšil. Evidence hospodářských výsledků. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1991, roč. I, č. 1, s. 6-6.