Bibliografie: Jan Kasprzak

M. Křipač, M. Brandejs, J. Kasprzak, J. Brandejsová. Systém pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 5, s. 5-6.

M. Brandejs, J. Kasprzak, M. Křipač. Modernizace hardwarového vybavení IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 2, s. 7-11.

M. Brandejs, J. Kasprzak, M. Křipač. is.muni.cz na novém hardware. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XV, č. 1, s. 5-7.

J. Kasprzak. Připojte svůj Linux k terminálovému serveru ÚVT MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995, roč. VI, č. 2, s. 12-15.

J. Kasprzak. Linux zblízka. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1994, roč. IV, č. 4, s. 8-11.