Bibliografie: Michal Procházka

D. Kouřil, M. Kuba, M. Osovský, R. Peša, M. Procházka. Federace identit aneb spolčení totožností. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 2, s. 1-7.

E. Hladká, P. Holub, M. Procházka. Videokonference za zdí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 5, s. 8-12.

M. Procházka. Všichni chceme Eduroam!. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 2, s. 4-6.