Bibliografie: Ivana Černá

M. Bartošek, M. Brandejs, I. Černá. Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 5, s. 1-4.

J. Hřebíček, I. Černá. Matematický systém Maple. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2006, roč. XVII, č. 2, s. 11-15.