Bibliografie: Petr Láznický

P. Láznický. Tipy z Inetu: Evidence a správa klíčů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 5, s. 11-12.

P. Láznický. Tipy z Inetu: Personální údaje a údaje o pracovních poměrech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 4, s. 18-20.