Bibliografie: Hana Nemeškalová

J. Pospíšilová, K. Košťálová, H. Nemeškalová. Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVII, č. 5, s. 1-5.