Bibliografie: Jan Krhovják

J. Krhovják, V. Lorenc. Bezpečnost bezdrátových technologií. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 1, s. 1-9.

J. Krhovják, V. Matyáš. Autentizace a identifikace uživatelů. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 1-5.

J. Krhovják, V. Lorenc, V. Matyáš. Autentizace a autorizace finančních transakcí. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 5-10.

J. Krhovják, M. Kumpošt, V. Matyáš. Útoky na platební systémy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 10-17.