Bibliografie: Marek Kumpošt

M. Kumpošt, V. Matyáš. Jak si lidé cení soukromí?. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 1, s. 13-20.

J. Krhovják, M. Kumpošt, V. Matyáš. Útoky na platební systémy. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2007, roč. XVIII, č. 1, s. 10-17.