Bibliografie: David Antoš

D. Antoš, P. Holub, I. Křenková. Kterak posluchárny spojovati a ještě záznam poříditi aneb audiovizuální technika na MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 3, s. 1-5.

L. Matyska, D. Antoš. Centrum CERIT-SC po roce příprav. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2011, roč. XXI, č. 3, s. 5-7.

D. Antoš, M. Osovský, M. Saitl, V. Lorenc. Ráno Eduroamisto, večer takisto. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XXI, č. 2, s. 1-6.

I. Křenková, D. Antoš. Vzdělávání akademických pracovníků na MU v oblasti e-Infrastruktur, aneb služby ÚVT MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 4, s. 1-3.

P. Holub, D. Antoš. e-Infrastruktury - komplexní nástroje pro podporu vědy, výzkumu i výuky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 1-6.

D. Antoš. Služby ÚVT pro vědu a výzkum. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 2-5.

D. Antoš. Úvod do IPv6. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 3, s. 7-10.