Bibliografie: Michal Vávra

M. Vávra, E. Hladká. Telefonování po síti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 5, s. 1-4.