Bibliografie: Jan Růžička

E. Hladká, J. Růžička. Telekonference v síti CESNET2. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 5-7.