Bibliografie: Marcela Valentová

M. Valentová. Osm let Celouniverzitní počítačové studovny. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 2, s. 7-8.