Bibliografie: Jitka Hanušová

P. Bohumel, P. Glos, J. Hanušová. ESRI site licence na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 3, s. 2-3.