Bibliografie: Pavel Čeleda

P. Čeleda, K. Bartoš, V. Krmíček, P. Minařík. Projekt CAMNEP - systém detekce průniku ve vysokorychlostních počítačových sítích. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 3, s. 3-8.