Bibliografie: Vladimír Čapek

J. Ocelka, V. Čapek, J. Kohoutková. Tipy z Inetu: E-dovolenky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 3, s. 8-11.