Bibliografie: Josef Kotrba

Z. Machač, J. Kotrba. Nástroje Google. 1. Google Chrome. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XIX, č. 1, s. 13-16.

J. Ocelka, J. Kotrba. Budování hlasové sítě MU: podpora telefonie v informačních systémech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč. XIV, č. 4, s. 1-5.

J. Kotrba, J. Ocelka. Kontrola platnosti hypertextových odkazů na WWW stránkách MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2001, roč. XI, č. 4, s. 5-6.

J. Kotrba. Navštívili jsme na webu: 1001 informačních technologií. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2000, roč. X, č. 5, s. 18-19.