Bibliografie: Pavel Budík

P. Budík. Elektronické cestovní příkazy v Inetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 4, s. 12-17.

J. Ocelka, P. Budíková, P. Budík. www.muni.cz: věčně mladý web. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 5, s. 1-4.