Bibliografie: Veronika Holubová

V. Holubová, R. Peša. Univerzitní softwarové licence. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 5, s. 4-6.