Bibliografie: Petr Kroutil

P. Kroutil, M. Vytrhlík. Stavební pasport MU, import a export grafických dat a automatické generování kót. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XXI, č. 2, s. 11-14.

P. Kroutil. Stavební pasport MU v současnosti. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 5, s. 6-7.