Bibliografie: Lukáš Gruber

L. Gruber. Licence Creative Commons a jejich využití v OA. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 2, s. 8-12.